fredag 17 oktober 2014

Vikten av att lära sig läsa

Att läsa är att förstå hur tecken och bokstäver på pappret ska uttalas och vad de betyder när de står tillsammans på ett bestämt sätt som ord. Men att kunna läsa är också att förstå det man läser. Barn lär sig läsa på många olika sätt och vid skiftande ålder. En del lär sig på egen hand och meddelar en dag glatt vad som står på skyltar, i böcker och i tidningarnas rubriker. Andra barn behöver mycket inspiration, stöd och hjälp.En god läsförmåga och framför allt en god läsförståelse är viktig med tanke på skolframgången. Om ett barn lär sig läsa flytande och förstå vad det läser så klarar det sig bättre i skolan. Läsningen ger ett större ordförråd, ett bättre skriftspråk och en god språkkänsla. Att läsa är också att träna sin koncentrationsförmåga.Barn i alla åldrar gillar högläsning. En bok får oss att känna igen oss själva eller fundera över andra människors synsätt och tankar. Genom att läsa böcker blir vi underhållna och får sällskap. Böcker stimulerar vår fantasi och skapar nya inre bilder. Att dela läsupplevelser med ett barn kan också vara ett sätt att prata om svårare samtalsämnen via boken. Meningen med ”Läsepåsen” och att läsa ”En kvart om dagen” är att träna och befästa läsningen. Eleverna får läsa böcker som är på lämplig nivå. Här behöver vi i skolan hjälp av Er föräldrar och andra ”lyssnare”. Det är Ni där hemma som gör det största jobbet, vilket förhoppningsvis gör Era barn till goda läsare.Några råd för barnets högläsning:
 • -  Försök att skapa lugn och ro runt högläsningen (stäng TV:n).
 • -  Låt den dagliga lässtunden bli avspänd och trivsam.
 • -  Din attityd och ditt läsintresse till skolarbetet, läsningen och språket
      överförs på barnet.
 • -  Låt barnet få läsa ca. 15 minuter. 
  Anpassa tiden efter hur barnet orkar läsa. 
  Uppmana barnet att läsa långsamt och tydligt och stanna vid punkt. Avbryt inte vid felläsning, men samtala efteråt och förklara svåra ord om det behövs. Passa på att förhöra bokstäver och ord i texten.
 • -  Då Ni börjar läsa en ny bok, skriv in vad den heter i läseprotokollet.   Anteckna även vem som lyssnat, hur det gick, och hur lässtunden var.   Om ni inte läst, skriv gärna orsaken.
 • -  Läs varje dag, men helgen får vara ledig.

 • -  Kom alltid ihåg att berömma och uppmuntra!


  Hoppas att Ni får många trevliga lässtunder tillsammans! 

  Hälsar
  klasslärare ChristelInga kommentarer:

Skicka en kommentar